İkiz alevler için Meditasyonlar

TURKISH

Günlük Temizlik
Arınma Meditasyonu
Hizalanma Meditasyonu
Birleşme Meditasyonu
Kavuşma Meditasyonu
İkiz Alev özel
bağ koruma